ทั่วไป

การดูแลบำรุงรักษารถยนต์ด้วยตนเอง

ก่อนการใช้งานรถุมือสองไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรก็ตาม ยานพาหนะก็ดี เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ก็ดี ปกติจะมีคู่มือการใช้งาน(Manual) ข้อเสียของผู้บริโภค คือ ไม่ยอมอ่านคู่มือการใช้งาน(Manual) ทำให้การใช้งานผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ และที่สำคัญขาดการดูแลบำรุงรักษาอย่างถูกต้องถูกวิธี รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!