น้ำ

น้ำเสีย

น้ำ เป็นทรัพยากรธรรมชาติและเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงของสิ่งมีชีวิต ที่ถูกนำมาใช้ในการอุปโภคบริโภค เมื่อน้ำที่ได้ใช้ไปแล้ว ก็จะถูกปล่อยทิ้งออกสู่แหล่งน้ำธรรมชาติอีกครั้งหนึ่ง ก็จะเกิดปัญหาที่เรียกว่าน้ำเสียรายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊ก

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!