ขยะอินทรีย์

โครงการจัดการขยะอินทรีย์ภายในสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี)

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 มีพื้นที่ 13.5 ไร่ บริเวณโดยรอบมีต้นไม้หลากหลายชนิด เช่น ต้นนนทรี ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ ต้นหางนกยูง ต้นประดู่ ต้นขี้เหล็ก ต้นสะเดาช้าง ต้นเกร็ดแดง ต้นขนุน ต้นมะม่วง เป็นต้น สร้างความสดชื่น และให้ร่มเงาแก่หน่วยงานเป็นอย่างมาก จากการสำรวจพบว่า ขยะอินทรีย์จากเศษใบไม้เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นภายในสำนักงาน มีใบไม้ที่สะสมทั้งหมด ถึง 934 กิโลกรัม มีเศษผัก เศษอาหาร  จากร้านอาหาร เฉลี่ย 5.1 กิโลกรัมต่อวัน ส่งผลให้มีขยะอินทรีย์ตกค้างเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน หากมีการจัดการอย่างถูกวิธีก็จะสามารถนำขยะอินทรีย์กลับมาใช้ประโยชน์ อย่างมีประสิทธิภาพได้ต่อไป รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!