ขยะอินทรีย์

การประยุกต์ใช้ขยะอินทรีย์

การกำจัดขยะอินทรีย์ในบ้านเรือน เทศบาล หรือโรงงานอุตสาหกรรมนั้นนอกจากจะนำมาหมักผลิตเป็นปุ๋ยแล้ว ยังสามารถที่จะกำจัดหรือใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์ได้อีกหลายอย่าง ดังนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!