สิ่งแวดล้อมทั่วไป

ความหลากหลายทางชีวภาพคุ้งบางกะเจ้า

ความหลากหลายทางชีวภาพคุ้งบางกะเจ้า

          คุ้งบางกะเจ้าตั้งอยู่ที่อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ถ้าดูแผนที่ Google Earth บริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างใกล้ปากน้ำ จะเห็นพื้นที่โค้งแม่น้ำฝั่งตรงข้ามกับท่าเรือคลองเตยเป็นดงไม้เขียวขนาดใหญ่ โดดเด่นท่ามกลางเมืองใหญ่ รูปร่างคล้ายกระเพาะหมู ล้อมรอบด้วยแม่น้ำจนเกือบเป็นเกาะ เนื้อที่ 19 ตร.กม. ผลิตออกซิเจนให้แก่เมืองประมาณ 6 ล้านตันต่อวัน จึงได้ชื่อว่าเป็น “ปอดกรุงเทพ” และขนานนามว่าเป็นสุดยอดปอดเมือง (urban oasis) แห่งเอเชีย รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!