เทคโนโลยีสารสนเทศ

ขั้นตอนการ Share Printer

การShare Printer ในระบบเครือข่าย LAN ช่วยให้สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ทุกเครื่องที่ติดตั้งอยู่ในระบบเครือข่าย LAN เดียวกัน รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!