เทคโนโลยีสารสนเทศ

การตัดภาพพื้นหลังด้วยเครื่องมือ Polygonal Lasso Tool ในโปรแกรม Photoshop

การตัดภาพพื้นหลังด้วยเครื่องมือ Polygonal Lasso Tool ในโปรแกรม Photoshop สำหรับชิ้นงานที่เราต้องการภาพแค่บางส่วน รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!