เทคโนโลยีสารสนเทศ

การใช้งานระบบโทรศัพท์ภายใน และ VoIP ผ่านตู้สาขาโทรศัพท์ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 มีการใช้งานโทรศัพท์ผ่านตู้สาขาโทรศัพท์ FORTH ES-832CID ซึ่งคุณสมบัติของตู้สาขารุ่นนี้ สามารถรองรับ 8 สายนอก และ 32 สายใน และยังสามารถใส่การ์ดขยายสายนอกเพิ่มอีก 1 การ์ด และสายในเพิ่มอีก 3 การ์ด จนเต็มประสิทธิภาพของตู้ เป็นรุ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ความสามารถของตู้สาขาโทรศัพท์มีหลายประการ ได้แก่ รายละเอียดคลิก

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!