เทคโนโลยีสารสนเทศ

การทำขอบภาพแบบขอบกระจายด้วย Quick Mask

การทำขอบภาพแบบขอบกระจายด้วย Quick Mask เป็นการสร้างขอบภาพอีกวิธีหนึ่งในโปรแกรม Photoshop สำหรับการปรับตกแต่งภาพตามความต้องการใช้งาานและความสวยงามตามแบบของเรา รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!