เทคโนโลยีสารสนเทศ

การตัดภาพด้วยเครื่องมือ custom shape tool ในโปรแกรม Photoshop

การตัดภาพด้วยเครื่องมือ custom shape tool ในโปรแกรม Photoshop สำหรับชิ้นงานที่เราต้องการทำภาพในรูปร่างต่างๆ รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!