ชุมชนนักปฏิบัติ (Cop)

รายงานสรุป Cop เรื่อง การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ควบคุม กำกับ ดูแลแหล่งกำเนิดมลพิษ

รายงานสรุปผลการจัดประชุมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้โดยวิธีชุมนุมนักปฏิบัติ เรื่อง การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ควบคุม กำกับ ดูแลแหล่งกำเนิดมลพิษ (กรณ๊โรงงานอุตสาหกรรม) วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!