ชุมชนนักปฏิบัติ (Cop)

รายงานสรุป Cop เรื่อง การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายงานสรุปผลการจัดประชุมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้โดยวิธีชุมนุมนักปฏิบัติ เรื่อง การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 31 มกราคม 2552 ณ ห้องประชุม 1107 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!