ชุมชนนักปฏิบัติ (Cop)

รายงานสรุป Cop เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างวิธีตกลงราคา

รายงานสรุปผลการจัดประชุมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้โดยวิธีชุมนุมนักปฏิบัติ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างวิธีตกลงราคา วันที่ 12 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!