ประมวลภาพการเยี่ยมเครือข่าย

ประมวลภาพกิจกรรมการออกเยี่ยมเครือข่าย 2554

- เครือข่ายบางระจัน แม่น้ำน้อย

- เครือข่ายอินทร์บุรีรักษ์เจ้าพระยา

- เครือข่ายชุมชนบ้านแป้ง

- เครือข่ายโพสังโฆ แม่น้ำน้อย

- เครือข่ายถอนสมอ แม่น้ำน้อย

- เครือข่ายบางเจ้าฉ่า แม่น้ำน้อย

- เครือข่ายวิเศษชัยชาญวัดสี่ร้อย แม่น้ำน้อย

- เครือข่ายอบรมบางเตย

- เครือข่ายสามโคก

- เครือข่ายชุมชนบ้านศาลาแดงเหนือ

- เครือข่ายบ้านปทุมรักษ์เจ้าพระยา

- เครือข่ายปากด่านพัฒนา

- เครือข่ายท่าน้ำโรงเรียนวัดตึก

- เครือข่ายบางพึ่ง

- เครือข่ายชมรมรักษ์คลองบางฝ้ายและเครือข่ายตำบลบางหัวเสือ

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!