ประมวลภาพการเยี่ยมเครือข่าย

ประมวลภาพกิจกรรมการออกเยี่ยมเครือข่าย 2555

  • Print

จังหวัดสิงห์บุรี

- เครือข่ายถอนสมอ แม่น้ำน้อย

- เครือข่ายเครือข่ายบางระจัน แม่น้ำน้อย

- เครือข่ายชุมชนบ้านแป้ง

- เครือข่ายอบต.โพสังโฆ แม่น้ำน้อย

- เครือข่ายม่วงหมู่ แม่น้ำลพบุรี

- เครือข่ายม่วงหมู่ แม่น้ำลพบุรี

- เครือข่ายโรงเรียนสิงห์บุรี

- เครือข่ายวัดโพธิ์ศรี แม่น้ำน้อย

- เครือข่ายอินทร์บุรี

จังหวัดอ่างทอง

- เครือข่ายเกษไชโย

- เครือข่ายชุมชนจระเข้ร้อง 

- เครือข่ายบางเจ้าฉ่า

- เครือข่ายบางเสด็จ

- เครือข่ายป่าโมก

- เครือข่ายเมืองอ่างทอง

- เครือข่ายวัดสี่ร้อย

- เครือข่ายกลุ่มสตรีโพสะ

- เครือข่ายสามง่าม

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- เครือข่ายบางชะนี

- เครือข่ายบางไทร

- เครือข่ายบางประอิน

- เครือข่ายนครหลวง

- เครือข่ายบางหัก

- เครือข่ายบ้านกุ่ม

- เครือข่ายวัดชุมพล

- เครือข่ายวัดตะกู

- เครือข่ายวัดอินทาราม

- เครือข่ายสำเภาล่ม

จังหวัดปทุมธานี

- เครือข่ายบ้านตากแดด

- เครือข่ายสามโคก

- เครือข่ายกระแชง

- เครือข่ายชุมชนบ้านศาลาแดงเหนือ

- เครือข่ายบ้านปทุม

- เครือข่ายชุมชนบางปรอก

- เครือข่ายชุมชนโสภาราม

จังหวัดนนทบุรี

- เครือข่ายปากด่านพัฒนา 1

- เครือข่ายท่าน้ำโรงเรียนวัดตึก

- เครือข่ายบางศรีเมือง

จังหวัดสมุทรปราการ

- เครือข่ายคลองบางฝ้าย

- เครือข่ายบางพึ่ง

- ทสม. จังหวัดชัยนาท

- ทสม. จังหวัดนครสวรรค์