ข่าวสิ่งแวดล้อม

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ: ปัญหาความมั่นคง 2555

"ภัยพิบัติทางธรรมชาติเป็นปรากฏการณ์ทางสังคม-การเมือง เท่า ๆ กับ เป็นปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา หรือทางอุตุนิยมวิทยา" รายละเอียดคลิก

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!