ข่าวสิ่งแวดล้อม

ขั้วโลกใต้น้ำแข็งเพิ่ม

  • Print

ขณะที่น้ำแข็งขั้วโลกเหนือลดลงในอัตราที่น่าใจหายน้ำแข็งขั้วโลกใต้กลับเพิ่มพื้นที่อย่างไม่น่าเชื่อการสำรวจพื้นที่แผ่นน้ำแข็งในขั้วโลกใต้ หรือมหาสมุทรแอนตาร์กติก ที่เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 บัดนี้ได้เปิดเผยออกมาว่า ล่าสุดมีพื้นที่น้ำแข็ง 7.51 ล้านตารางไมล์ เพิ่มขึ้นทศวรรษละ 1 เปอร์เซ็นต์ สวนทางกับขั้วโลกเหนือหรือมหาสมุทรอาร์กติกที่เหี้ยน หายไปทศวรรษละ 4 เปอร์เซ็นต์รายละเอียดคลิก