ข่าวสิ่งแวดล้อม

ทะเลกรดทำลายหอย

มหาสมุทรมีความเป็นกรดเพิ่มขึ้นจนน่าตกใจ ละลายเปลือกหอยให้กลายเป็นสัตว์ที่ไร้สิ่งป้องกันอันตรายจากผู้ล่าสุดท้ายจะทำลายระบบห่วงโซ่อาหาร ภาวะโลกร้อนทำให้ระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในทะเลเพิ่ม มหาสมุทรแอนตาร์กติกกลายเป็นทะเลกรด กัดกร่อนเปลือกหอยจนไร้สิ่งห่อหุ้ม และสถานการณ์ยิ่งแย่ลงไปอีก เพราะอุณหภูมิต่ำในเขตขั้วโลกจะทำให้คาร์บอนไดออกไซด์ละลายเข้ากับน้ำได้ดีจากการตรวจสอบเปลือกหอยที่พบในทะเลตอนใต้รายละเอียดคลิก

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!