Loading...

สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 6 (นนทบุรี)

Regional Environment Office 6

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

จัดซื้อ/จัดจ้าง

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

29 เม.ย. 65

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส-2) ปีงบประมาณ 2565

18 ก.พ. 65

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส-1) ปีงบประมาณ 2565

30 ธ.ค. 64

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องประกวดราคาซื้อสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 สถานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

29 ต.ค. 64

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส-4) ปีงบประมาณ 2564

30 ก.ค. 64

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส-3) ปีงบประมาณ 2564

27 ม.ค. 64

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส-1) ปีงบประมาณ 2564

26 พ.ย. 63

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกวดราซื้อชุดห้องปฏิบัติการเลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23 พ.ย. 63

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประกวดราซื้อเครื่องชั่งทศนิยม (Digital) 5 ตำแหน่ง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จำนวนทั้งหมด 14 รายการ
1 2